KELIŲ TIESIMAS IR PRIEŽIŪRA

Tiesiame kelius, skirtus transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Formuojame kelio žemės sankasą, važiuojamąją dalį, kelkraščius, kelio griovius, automobilių sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, taip pat galime įrengti įvairius kelio statinius. Keliai formuojami iš žvyro ir/arba asfaltbetonio dangos. 

Kelių priežiūra, žvyravimas ir greideriavimas, pakelės griovių atnaujinimas ir formavimas  - pagrindinės UAB „Transjuda“ kelių priežiūros sritys.

Kvalifikacijos atestato Nr. 9074
Atestatas suteikia teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu